ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου


Ντάινα Δημητρίου
Διοικητικός Λειτουργός
Τηλ.: 22-602835
dademetriou@papd.mof.gov.cy

_______________________________________________
© 2014 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης