Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια / Παρουσιάσεις


Η Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της ΓΔ ΕΠΣΑ στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αξιολόγηση δημοσίων επενδύσεων έχει διοργανώσει/διοργανώνει μία σειρά σχετικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας.

(ι) Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για την Προ-επιλογή Έργων και την Ετοιμασία Σημειώματος Έργου (Project Concept Note – PCN) για ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 3-5 Οκτωβρίου 2016 από τον εμπειρογνώμονα κ. Simon Groom.

(ιι) Προπαρασκευαστικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τις Βασικές Αρχές Ετοιμασίας Μελέτης Βιωσιμότητας για Αναπτυξιακά Έργα πέραν των €5 εκ. για Ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 9 Ιανουαρίου 2017 – 28 Φεβρουαρίου 2017, διάρκειας 21 εκπαιδευτικών ωρών.

(ιιι) Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Δημοσίους Λειτουργούς σε Θέματα Αξιολόγησης Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με συμβούλους της ΕΥ Κύπρου μέσω χρηματοδότησης από την Τεχνική Βοήθεια της Ε.Ε. μεταξύ 22 Μαΐου 2017 – 15 Ιουνίου 2017, διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών.

(ιν) Διοργάνωση 2ου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Δημοσίους Λειτουργούς σε Θέματα Αξιολόγησης Δημοσίων Επενδύσεων από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τη ΓΔ ΕΠΣΑ. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την εταιρεία συμβούλων ΕΥ – Κύπρου μεταξύ 5-17 Οκτωβρίου 2017, διάρκειας 7 εργάσιμων ημερών.

(v) Παρουσίαση σε εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα και στις Σχολές Οικονομικών και Διοίκησης των Πανεπιστημίων της Μεθοδολογίας που προβλέπεται από το μεθοδολογικό Εγχειρίδιο για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων – 24 Ιανουαρίου 2018.

(vi) Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για την Προ-επιλογή Έργων και την Ετοιμασία Σημειώματος Έργου (Project Concept Note – PCN) για ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 15 και 21 Φεβρουαρίου 2018.

(vii) Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος για Δημοσίους Λειτουργούς σε Θέματα Αξιολόγησης Δημοσίων Επενδύσεων μεταξύ 15 Ιουνίου 2018 – 22 Ιουνίου 2018, διάρκειας 6 εργάσιμων ημερών.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Presentation Consultants final website s.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 2659,45Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat PCN Training widescreen website.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 652,39Kb)

No documents found


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS