Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)


Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αποτελούν συμβάσεις μακράς διάρκειας μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού Φορέα, για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, καθώς και διεθνώς. Είδη ΣΔΙΤ που χρησιμοποιήθηκαν στην Κύπρο περιλαμβάνουν ΒΟΤ (Build, Operate and Transfer) και DBFO (Design, Build, Finance and Operate).

Η εφαρμογή της υλοποίησης έργων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ συνεπάγεται θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές λόγω της διαφοροποίησης του ρόλου του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο δημόσιος τομέας αναλαμβάνει την αξιολόγηση προτεινόμενων έργων ΣΔΙΤ, τα οποία, αφού υποβληθούν στην διαδικασία της προεπιλογής και αξιολόγησης και εγκριθούν ως βιώσιμα και προσιτά για ένταξη στον κρατικό προϋπολογισμό, υποβάλλονται σε μια επιπρόσθετη αξιολόγηση, αυτήν της οικονομικής τους ανταποδοτικότητας για να διαφανεί καταπόσον συμφέρει η υλοποίησή τους με ΣΔΙΤ.

Ο Νόμος που προνοεί Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου (Ν 20(Ι) 2014) καθορίζει το πλαίσιο αξιολόγησης και επιλογής έργων ΣΔΙΤ. Η μεθοδολογία της αξιολόγησης έργων ΣΔΙΤ περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο που έχει ετοιμαστεί από τη Διεθνή Τράπεζα και στις Οδηγίες του Υπουργού ΟικονομικώνΟι ΣΔΙΤ μπορεί να εφαρμοστούν σε τρεις μορφές έργων:


    • έργα, όπου τα έσοδα του ιδιώτη προέρχονται από πληρωμές των χρηστών, π.χ. αεροδρόμια.

    • έργα όπου τα έσοδα του ιδιώτη προέρχονται από το κράτος (από αγορά υπηρεσιών), π.χ. νοσοκομεία, σχολεία και φυλακές

    • έργα όπου τα έσοδα του ιδιώτη είναι συνδυασμός των δύο πιο πάνω, δηλαδή προέρχονται από πληρωμές των χρηστών και του κράτους


H πολιτική που θα διέπει την υλοποίηση ΣΔΙΤ στη Κύπρο καθώς και ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των διαφόρων Υπηρεσιών βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το ποιοι δημόσιοι φορείς θα είναι υπεύθυνοι να παρέχουν υπηρεσίες στα καθ΄ ύλην αρμόδια Υπουργεία για σχεδιασμό, διαπραγμάτευση και συνομολόγηση των συμβάσεων ΣΔΙΤ, ούτε ποιοι φορείς θα παρακολουθούν τις συμβάσεις. Στο παρόν στάδιο, οι διαδικασίες σχεδιασμού, διαπραγμάτευσης και συνομολόγησης συμβάσεων ΣΔΙΤ γίνονται με ad hoc διευθετήσεις από τα αρμόδια Τμήματα, με διορισμό επιτροπών και με την χρήση εξωτερικών συμβούλων.No documents found


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS