Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Οδηγίες


Οι Οδηγίες για Προ-Επιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση δημοσίων επενδύσεων, ενισχύοντας τον Νόμο μέσω του καθορισμού των διαδικασιών καθώς και των ρόλων και αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στα στάδια της προ-επιλογής και αξιολόγησης των δημοσίων επενδυτικών έργων. Οι Οδηγίες για Προ-Επιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015 και επικαιροποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2016.

Οι Οδηγίες επισυνάπτονται πιο κάτω.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Cyprus investment guidelines - 03_12_20.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1018,29Kb)

No documents found


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS