Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Νομος


Ο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2014 αποτελεί το επίκεντρο της μεταρρύθμισης του συστήματος Δημοσίων Οικονομικών. Ο Νόμος, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες για δημοσιονομικούς κανόνες και δημοσιονομικές αρχές, για τη διαδικασία ετοιμασίας, έγκρισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού και για τον καθορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση δημόσιων πόρων φορέων.

Ο Νόμος καλύπτει μεταξύ άλλων και το θέμα της ανάπτυξης και διαχείρισης του επενδυτικού προγράμματος της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα στα Άρθρα 82-89 του Νόμου καθορίζεται το γενικό πλαίσιο για τον τρόπο επιλογής και εφαρμογής δημοσίων επενδυτικών έργων ενώ περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες πρόνοιες για έργα ΣΔΙΤ. Συγκεκριμένα ο Νόμος καθορίζει τα ακόλουθα στάδια για την επιλογή και εφαρμογή δημοσίων επενδυτικών έργων: προ-επιλογή, αξιολόγηση, επιλογή, εφαρμογή και παρακολούθηση έργων.

Ο Νόμος επισυνάπτεται πιο κάτω.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Μέρος XI Νόμου.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 365,19Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat FRBSL PART XI.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 273,84Kb)

No documents found


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS