Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Έγγραφο Κυβερνητικής Στρατηγικής


Η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση (δες Πλαίσιο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού), ολοκληρώνεται με την ετοιμασία του Εγγράφου Κυβερνητικής Στρατηγικής από μέρους της ΓΔ ΕΠΣΑ. Το Έγγραφο Κυβερνητικής Στρατηγικής, το οποίο ετοιμάζεται αφού οριστικοποιηθούν τα Στρατηγικά Σχέδια, περιλαμβάνει τη Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής και τις τομεακές στρατηγικές, όπως απορρέουν από τα Στρατηγικά Σχέδια των Υπουργείων.

Το Έγγραφο Κυβερνητικής Στρατηγικής και η Έκθεση αξιολόγησής του υποβάλλονται μαζί με τον Προϋπολογισμό βάσει δραστηριοτήτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
No documents foundCSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.