ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις


Η ΓΔ ΕΠΣΑ χειρίζεται θέματα σύναψης και παρακολούθησης της υλοποίησης Συμφωνιών Οικονομικής, Βιομηχανικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών. Τις Συμφωνίες αυτές συνήθως υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών ή εκπρόσωπός του.

Για κάθε Οικονομική Συμφωνία που υπογράφεται, συστήνεται, με βάση το σχετικό Άρθρο της Συμφωνίας, μια Διακυβερνητική Επιτροπή (που αποτελείται από εκπροσώπους των δύο χωρών), η οποία έχει συναντήσεις/συνόδους εναλλάξ στις δύο χώρες για συζήτηση θεμάτων, περαιτέρω προώθηση της διμερούς συνεργασίας και για ανασκόπηση όλου του φάσματος των οικονομικών σχέσεων. Οι Επιτροπές αυτές προεδρεύονται από Κυπριακής Πλευράς, είτε από τον Υπουργό Οικονομικών, είτε από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ ΕΠΣΑ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των συνόδων των Επιτροπών, υπογράφεται Πρωτόκολλο που καταγράφει τα όσα έχουν συμφωνηθεί.

Σημειώνεται σχετικά ότι ο θεσμός της σύστασης Διακυβερνητικών Επιτροπών στα πλαίσια των Οικονομικών Συμφωνιών βρίσκεται υπό αξιολόγηση, ειδικότερα όσον αφορά στις Χώρες Μέλη της ΕΕ, όπου οι οικονομικές και άλλες σχέσεις της Κύπρου με τις χώρες αυτές διέπονται από το Κοινοτικό Κεκτημένο.

Πίνακας με τις χώρες τις οποίες η Κύπρος έχει υπογράψει Συμφωνίες Οικονομικής Συνεργασίας βρίσκεται εδώ.No documents found


_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών