Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής


      Η Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής παρουσιάζει το ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής μεσοπρόθεσμα και καταγράφει τις οριζόντιες και τομεακές προτεραιότητες της οικονομίας στις οποίες θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού. Θέτει τη βάση και τις κατευθύνσεις για την ετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων των Υπουργείων. Η Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής ετοιμάζεται από τη ΓΔ ΕΠΣΑ.

      Η Δήλωση Κυβερνητική Στρατηγικής και οι τομεακές στρατηγικές, όπως απορρέουν από τα Στρατηγικά Σχέδια των Υπουργείων αποτελούν το Έγγραφο Κυβερνητικής Στρατηγικής, το οποίο ετοιμάζεται αφού οριστικοποιηθούν τα Στρατηγικά Σχέδια των Υπουργείων.

      Το Έγγραφο Κυβερνητικής Στρατηγικής και η Έκθεση αξιολόγησης του υποβάλλονται μαζί με τον Προϋπολογισμό βάσει δραστηριοτήτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.



Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2020-22 .pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 421Kb)

No documents found



Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS