Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής


Η "Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής" αναλύει το ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής μεσοπρόθεσμα και απαριθμεί τους τομείς της οικονομίας στους οποίους θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Η Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής, που ετοιμάζεται από τη ΓΔ ΕΠΣΑ, αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία των Στρατηγικών Σχεδίων των Υπουργείων.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Δήλωση Κυβερνητικής Στρατηγικής.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 516,45Kb)

No documents foundCSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.