Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Διεθνής Συνεργασία


Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Κυβέρνησης να αξιοποιήσει το υψηλό επίπεδο επιστημονικού δυναμικού της Κύπρου και παράλληλα να δημιουργήσει δίκτυα συνεργασίας με το διεθνή ερευνητικό χώρο, με σκοπό την αξιοποίηση των εμπειριών και της τεχνογνωσίας που υπάρχει στο χώρο αυτό, η ΓΔ ΕΠΣΑ προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τη Γαλλία, Σλοβενία, Αίγυπτο, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, ΗΠΑ και Κούβα για συνεργασία στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι συμφωνίες προνοούν μεταξύ άλλων την προκήρυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχουν ερευνητές/φορείς από την Κύπρο και τη συμβαλλόμενη χώρα.
No documents foundCSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.