Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας


Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του στις 26/3/2015, ενέκρινε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο.

Αναφέρεται ότι η ετοιμασία και η έγκριση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί βασική εκ των προτέρων προϋπόθεση που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα Κράτη Μέλη, κατά την προγραμματική περίοδο 2014–2020, για την αξιοποίηση πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) σε τομείς όπου κάθε χώρα διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι τομείς προτεραιότητας που έχουν αναδειχθεί μέσα από την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο είναι η Ενέργεια, ο Τουρισμός, το Δομημένο ΠεριβάλλονΚατασκευές, οι ΜεταφορέςΝαυτιλία, η ΓεωργίαΤρόφιμα και ο τομέας της Υγείας. Εντός κάθε τομέα προσδιορίστηκαν περιοχές προτεραιότητας, ενώ έχει αναδειχθεί και αριθμός οριζόντιων προτεραιοτήτων (όπως οι Τεχνολογίες Πληροφοριών, το Περιβάλλον και το Ανθρώπινο Δυναμικό). Οι τομείς και οι περιοχές προτεραιότητας που αναδείχθηκαν κρίθηκε ότι, με την επένδυση σε Ε&Κ, μπορούν να αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης της οικονομίας.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat S3CY_FINAL corrections 31032015.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 9277,64Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Cyprus OA Policy to Scientific Info.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 554,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ERA Roadmap FINAL.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1509,18Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat INNOVATE CYPRUS _ Εθνική Επιτροπή Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 4789,21Kb)

No documents foundΔιαρθωτικά Ταμεία

Cyprus Responsible Business Awards' 2019

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων