Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα


Τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα (ΕΜΠ) αποτελούν το βασικό εργαλείο υλοποίησης της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και υποβάλλονται περί τα μέσα Απριλίου κάθε χρόνο, ταυτόχρονα με τα Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ).
Τα ΕΜΠ περιλαμβάνουν τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τους βασικούς στόχους της ΕΕ, την πρόοδο στην υλοποίησή τους και τα μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους.
Η Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της ΓΔ ΕΠΣΑ είναι αρμόδια για το συντονισμό σε εθνικό επίπεδο και την παρακολούθηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, μέσω της ετοιμασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής του ΕΜΠ σε ετήσια βάση.
Μπορείτε να βρείτε πιο κάτω το ΕΜΠ της Κύπρου που έχει υποβληθεί το 2018 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
.CYPRUS NATIONAL REFORM PROGRAMME 2018.pdfCYPRUS NATIONAL REFORM PROGRAMME 2018.pdf
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CYPRUS NATIONAL REFORM PROGRAMME 2018.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1582,86Kb)

No documents foundΈρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερίδες για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων