Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα


Τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα (ΕΜΠ) αποτελούν το βασικό εργαλείο υλοποίησης της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020" σε εθνικό επίπεδο, καταρτίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και υποβάλλονται περί τα μέσα Απριλίου κάθε χρόνο, ταυτόχρονα με τα Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ).
Τα ΕΜΠ περιλαμβάνουν τους εθνικούς στόχους σε σχέση με τους βασικούς στόχους της ΕΕ, την πρόοδο στην υλοποίησή τους και τα μέτρα που θα ληφθούν για την επίτευξή τους.
Η Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της ΓΔ ΕΠΣΑ είναι αρμόδια για το συντονισμό σε εθνικό επίπεδο και την παρακολούθηση της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, μέσω της ετοιμασίας και παρακολούθησης της εφαρμογής του ΕΜΠ σε ετήσια βάση.
Μπορείτε να βρείτε πιο κάτω το ΕΜΠ της Κύπρου που έχει υποβληθεί το 2018 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
.CYPRUS NATIONAL REFORM PROGRAMME 2018.pdfCYPRUS NATIONAL REFORM PROGRAMME 2018.pdf
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CYPRUS NATIONAL REFORM PROGRAMME 2018.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1582,86Kb)

No documents foundΣχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS