Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο


Όλα τα Κράτη Μέλη έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν τους στόχους της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020", τους οποίους έχουν μετατρέψει σε εθνικούς στόχους και σε πολιτικές τόνωσης της ανάπτυξης. Λόγω του ότι μόνο με το συντονισμό και την ορθή στόχευση των προσπαθειών που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο μπορούν να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε μια ετήσια διαδικασία συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο". Μέσω της διαδικασίας αυτής συντονίζονται οι δημοσιονομικές, μακροοικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές των Κρατών Μελών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών και λήψης αποφάσεων για διάφορα θέματα οικονομικής πολιτικής.

Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) σηματοδοτεί την έναρξη του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" κάθε χρόνο. Είναι μια έκθεση που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το τέλος κάθε έτους και αποτελεί τη βάση συζητήσεων για τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην έκθεση αξιολογούνται οι κυριότερες οικονομικές προκλήσεις της ΕΕ και προτείνονται μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κατά προτεραιότητα, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών. Με βάση την έκθεση αυτή, οι ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μαρτίου, παρέχουν καθοδήγηση ως προς τις προτεραιότητες στις οποίες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση κατά το τρέχον έτος για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να αυξήσουν τα επίπεδα απασχόλησης. Η ΕΕΑ 2014 δημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου 2013 διατηρώντας τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί τα δυο προηγούμενα χρόνια.


Περισσότερες πληροφορίες για το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο" υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
No documents foundΣχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS