Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας  Γενική Πληροφόρηση

  Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1994 σε συνέχεια της Συμφωνίας (EEA Agreement) που ενώνει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και τις 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο ΕΟΧ βασίζεται στις τέσσερις βασικές ελευθερίες στις οποίες βασίζεται και η ΕΕ, ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ανθρώπων, κεφαλαίων και υπηρεσιών ανάμεσα στις χώρες του ΕΟΧ, και στοχεύει στην προώθηση συνεχούς και ισορροπημένης ενδυνάμωσης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις Χώρες Μέλη του ΕΟΧ. Για το σκοπό αυτό, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ενσωματώνουν σχετικές νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εθνικές τους νομοθεσίες, μέσω της Συμφωνίας ΕΟΧ, διασφαλίζοντας έτσι τις τέσσερις βασικές ελευθερίες στον ΕΟΧ.

  Όταν, κατά την ιστορική διεύρυνση της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου την 1η Μαΐου 2004, τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν σε 25, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) καθιέρωσαν τις Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας. Πιο συγκεκριμένα, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία δημιούργησαν το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ, ενώ η Νορβηγία δημιούργησε επιπρόσθετα το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Νορβηγίας. Οι χορηγίες που παρέχονται μέσω των δύο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών αποτελούν τη συνεισφορά των τριών χωρών στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με τα 16 κράτη δικαιούχους στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

  Επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τις Χορηγίες ΕΟΧ είναι οι 13 χώρες που εντάχθηκαν πιο πρόσφατα στην ΕΕ, καθώς και η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, ενώ οι Χορηγίες Νορβηγίας είναι διαθέσιμες μόνο στις 13 χώρες που εντάχθηκαν πιο πρόσφατα στην ΕΕ.


  Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί ΕΟΧ και Νορβηγίας στην Κύπρο

  Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει ορισθεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων στα πλαίσια των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς για την υλοποίηση των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2004-2009 και 2009-2014.

  Για την περίοδο 2004-2009, έχουν υλοποιηθεί 6 έργα με χορηγίες από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς, ύψους €4,3 εκατ.

  Για την περίοδο 2009-2014, έχουν διατεθεί €7,3 εκατ. για υλοποίηση 10 έργων. Συγκεκριμένα, τα Κράτη Δωρητές και η ΓΔ ΕΠΣΑ έχουν υπογράψει τα σχετικά Μνημόνια Συνεργασίας το Δεκέμβριο του 2011, στα πλαίσια των οποίων ποσά ύψους €3,6 εκατ. και €3,7 εκατ. έχουν διατεθεί από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Νορβηγίας, αντίστοιχα.

  Τα έργα αυτά, τα οποία καλύπτουν τους τομείς της Υγείας, του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού, της Δικαιοσύνης, της Κοινωνικής Ευημερίας, της Νεολαίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα:


  Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ
  • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας κατά την Αποκατάσταση και Διαχείριση του Μεταλλείου Αμιάντου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους, Φορέας Υλοποίησης το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
  • Μετατροπή του Ιδρύματος "Νέα Ελεούσα" σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας για Παιδιά και Νεαρά άτομα με Διανοητικές και Κινητικές Αναπηρίες, Φορέας Υλοποίησης οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας, Φορέας Υλοποίησης το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη.
  • Ταμείο για Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς – ΜΚΟ, Φορείς Υλοποίησης του Ταμείου 20 Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί.


Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας
  • Κυπριακό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών, Φορέας Υλοποίησης το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα.
  • Εγκαθίδρυση μιας Ερευνητικής Μεταφραστικής Εγκατάστασης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Φορέας Υλοποίησης το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.
  • Ανέγερση Καταφυγίου Ειδικά Κατασκευασμένου για την Φιλοξενία και Φροντίδα Γυναικών και Παιδιών Θυμάτων Ενδοοικογενειακής και Έμφυλης Βίας, Φορέας Υλοποίησης ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).
  • Ενδυνάμωση των Δυνατοτήτων της ΜΟΚΑΣ (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης) και Βελτίωση της Αποδοτικότητας στην Ανίχνευση Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Φορέας Υλοποίησης η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Σπίτι Συνεργασίας, Φορέας Υλοποίησης ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας.
  • Πρόγραμμα για Αξιοπρεπή Εργασία και Τριμερή Διάλογο, Φορέας Υλοποίησης η Δημοκρατική Εργατική Οργάνωση Κύπρου.

  Σημειώνεται σχετικά ότι πέραν του 50% της χρηματοδότησης για την Κύπρο έχει διατεθεί για ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από τα διάφορα έργα που υλοποιούνται.

  Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ/Νορβηγίας, καθώς και στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για τις Χορηγίες ΕΟΧ/Νορβηγίας από τη ΓΔ ΕΠΣΑ ως το Εθνικό Σημείο Επαφής.


- Complaints Procedure