ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συντονισμός Κυβερνητικού Έργου


Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει την αρμοδιότητα για:

- Την παρακολούθηση του Κυβερνητικού Προγράμματος.

- Την υλοποίηση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020".

_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης