ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Στρατηγικό Σχέδιο ΓΔ ΕΠΣΑ


Σύμφωνα με τον “Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο” (Ν.20(Ι)/2014) και του νέου συστήματος που διαμορφώνεται όσον αφορά στη Διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών, εισάγονται σύγχρονες αρχές καταρτισμού του Προϋπολογισμού και διασφάλισης της δημοσιονομικής διαφάνειας στη βάση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό τα Υπουργεία καλούνται να εφαρμόσουν νέες διαδικασίες καταρτισμού του Προϋπολογισμού τους, οι οποίες περιλαμβάνουν την ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου και τον καταρτισμό τριετούς Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων για επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Τα Στρατηγικά Σχέδια και ο Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων των Υπουργείων ετοιμάζονται στη βάση του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής το οποίο εγκρίνεται ετησίως από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, δηλαδή του τριετούς δημοσιονομικού προϋπολογισμού. Για περισσότερες πληροφορίες για το νέο Πλαίσιο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, Στρατηγικά Σχέδια και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων) πατήστε εδώ.

Το Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της ΓΔ ΕΠΣΑ για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2022-2024 επισυνάπτεται πιο κάτω.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών