Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Στρατηγικό Σχέδιο ΓΔ ΕΠΣΑ

Σύμφωνα με τον “Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο” (Ν.20(Ι)/2014) και του νέου συστήματος που διαμορφώνεται όσον αφορά στη Διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών, εισάγονται σύγχρονες αρχές καταρτισμού του Προϋπολογισμού και διασφάλισης της δημοσιονομικής διαφάνειας στη βάση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό τα Υπουργεία καλούνται να εφαρμόσουν νέες διαδικασίες καταρτισμού του Προϋπολογισμού τους, οι οποίες περιλαμβάνουν την ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου και τον καταρτισμό τριετούς Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων για επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων.

Τα Στρατηγικά Σχέδια και ο Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων των Υπουργείων ετοιμάζονται στη βάση του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής το οποίο εγκρίνεται ετησίως από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελεί τη βάση για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, δηλαδή του τριετούς δημοσιονομικού προϋπολογισμού. Για περισσότερες πληροφορίες για το νέο Πλαίσιο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, Στρατηγικά Σχέδια και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων) πατήστε εδώ.

Για τη διαδικασία της ετοιμασίας του Προϋπολογισμού για το 2017 όλα τα Υπουργεία (εκτός του Υπουργείου Άμυνας) καθώς και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και η ΓΔ ΕΠΣΑ, ετοίμασαν για δεύτερη συνεχή χρονιά Στρατηγικό Σχέδιο και Προυπολογισμό Δραστηριοτήτων παράλληλα με τον παραδοσιακό Προυπολογισμό,

Το Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της ΓΔ ΕΠΣΑ για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2017-2019 επισυνάπτεται πιο κάτω.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο_2017-2019.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 682,7Kb)

CSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.