Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ανάπτυξη


Η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού:

- Της γενικής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Κράτους με τον καταρτισμό Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και την παρακολούθηση της εφαρμογής Έκτακτων Μέτρων Ανάπτυξης, καθώς και την αξιολόγηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

- Της ανάπτυξης του τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης με την ετοιμασία της Στρατηγικής για την προώθηση του τομέα της έρευνας, με την εποπτεία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και του Ιδρύματος Δια Βίου Μάθησης, καθώς και την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

- Της παρακολούθησης των Διακρατικών Οικονομικών Συμφωνιών.

- Του προγραμματισμού για αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
No documents foundΣχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων