Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Οργανόγραμμα / Προσωπικό


Αν. Γενικός Διευθυντής: κ. Χρίστος Πατσαλίδης

Επικοινωνία:

Έφη ΓιωργάκηΙδιαιτέρα Γραμματέας
22-602803


Για τον τηλεφωνικό κατάλογο του προσωπικού πατήστε εδώ

Για το οργανόγραμμα της ΓΔ ΕΠΣΑ πατήστε εδώ


Αρμοδιότητες και Προσωπικό Διευθύνσεων ΓΔ ΕΠΣΑ:


- Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Δ1)
- Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων (Δ2)
- Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (Δ3)
- Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης (Δ4)
- Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Δ5)
- Διεύθυνση Συντονισμού Σχεδίων, Διοίκησης και Επικοινωνίας (Δ6)
- Λογιστήριο / Αρχείο

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Ευρωεκλογές 26 Μαίου 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.