Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Οργανόγραμμα / Προσωπικό


Γενικός Διευθυντής: κ. Θεοδόσης A. Τσιόλας

Επικοινωνία:

Έφη ΓιωργάκηΙδιαιτέρα Γραμματέας
22-602803


Για τον τηλεφωνικό κατάλογο του προσωπικού πατήστε εδώ


Αρμοδιότητες και Προσωπικό Διευθύνσεων ΓΔ ΕΠΣΑ:


- Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (Δ1)
- Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων (Δ2)
- Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (Δ3)
- Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτομίας και Δια Βίου Μάθησης (Δ4)
- Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Δ5)
- Διεύθυνση Συντονισμού Σχεδίων, Διοίκησης και Επικοινωνίας (Δ6)
- Λογιστήριο / Αρχείο

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερίδες για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων