Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Γενικός Διευθυντής

Θεοδόσης Α. Τσιόλας


Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Θεοδόσης Α. Τσιόλας γεννήθηκε στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου το 1973. Είναι απόφοιτος της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρνακας. Σπούδασε Λογιστική, Χρηματοδοτήσεις και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο Πανεπιστήμιο του Kent στη Βρετανία (9/1993-6/1996), από όπου πήρε τον τίτλο Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master, με Διάκριση, του Πανεπιστημίου Cardiff Metropolitan (10/2016), στην κατεύθυνση Business Administration in Human Resources.

Από 1η Απριλίου 2001 είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και από 2 Μαΐου 2001 είναι, επίσης, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Κύπρο ως Λογιστής/ Ελεγκτής στην ιδιωτική εταιρεία Pricewaterhousecoopers (8/1996-1/2000).

Συνέχισε την επαγγελματική του καριέρα ως Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο εταιρειών, με την μητρική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (1/2000-5/2002).

Τον Ιούνιο του 2002 διορίστηκε στη μόνιμη θέση Λογιστή 1ης Τάξης, στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007.


Τον Οκτώβριο του 2007 προάχθηκε στη θέση του Ανώτερου Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Από τη θέση αυτή υπηρέτησε ως Προϊστάμενος του Τομέα Καθορισμού Πολιτικής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου μέχρι τον Οκτώβριο του 2010. Τον Οκτώβριο του 2010 ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Τομέα Προσφορών του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας, μέχρι τον Μάιο του 2011. Κατά τη διάρκεια αυτή υπήρξε, παράλληλα, Μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Λάρνακας.

Τον Μάιο του 2011 διορίστηκε στη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Από τη θέση αυτή, μεταξύ των αναβαθμισμένων καθηκόντων του, υπήρξε Μέλος της Διαπραγματευτικής Ομάδας του Υπουργείου Υγείας με τους Εκπροσώπους της ΤΡΟΪΚΑ, για θέματα που αφορούν τον Τομέα της Υγείας και τα οποία συμπεριλήφθηκαν στο Κυπριακό Μνημόνιο, Μέλος της Επιτελικής Ομάδας του Υπουργείου Υγείας, που αφορά την Υλοποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη των Ευρωπαίων ασθενών και την κοστολόγηση Υπηρεσιών και Μέλος της Επιτελικής Ομάδας του Υπουργείου Υγείας για την Υλοποίηση προνοιών του Μνημονίου, που αφορά τους Προσωπικούς Ιατρούς, Πρωτόκολλα και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείων.

Στις 7.3.2013, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του με αριθμό 74.769, του ανάθεσε τα προβλεπόμενα από το άρθρο 60 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθήκοντα του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, επιπρόσθετα από τα καθήκοντα της θέσης του Ανώτερου Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο.

Στις 19.6.2013, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσπασή του, από 1η Ιουλίου 2013, στη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου για άσκηση καθηκόντων Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου και, παράλληλα, στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

Στις 1.11.2013, διορίστηκε ως Αναπληρωτής Διευθυντής Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, επιπρόσθετα με τα καθήκοντα της θέσης του, για δύο μέρες την εβδομάδα, θέση την οποία διατηρούσε μέχρι τις 10.10.2014.
Τον Μάρτιο του 2017 προάχθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, στη μόνιμη θέση του Έπαρχου, Υπουργείου Εσωτερικών, από 15.3.2017. Από την ίδια ημερομηνία, τοποθετήθηκε, από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην Επαρχιακή Διοίκηση Κερύνειας.

Στις 17.3.2017 και 20.2.2018, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόσπασή του στη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, για την άσκηση των καθηκόντων του Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου και στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για την περίοδο από 21.3.2017 μέχρι 1.3.2018 και για την περίοδο από 2.3.2018 μέχρι 1.3.2021, αντίστοιχα.

Τον Οκτώβριο του 2019 προάχθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, στη μόνιμη θέση του Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, με ισχύ από 15.10.2019. Από την ίδια ημερομηνία, τοποθετήθηκε, από το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του στις 15/10/2019, στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Στις 15.10.2019, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μερική απόσπασή του στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για την περίοδο από 15.10.2019 μέχρι 14.10.2022 παράλληλα με τα καθήκοντά του ως Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες σεμινάρια και συνέδρια στο εξωτερικό και την Κύπρο για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο κ. Θεοδόσης Α. Τσιόλας είναι νυμφευμένος με την Φωτεινή Φωτίου Τσιόλα και έχει τρία παιδιά, τον Αντώνη, την Παναγιώτα και τον Θεόδωρο, με αντίστοιχες χρονολογίες γέννησης, 1999, 2000 και 2011.Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS