Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Γενικός Διευθυντής

Αν. Γενικός Διευθυντής

Χρίστος Πατσαλίδης

Ο Χρίστος Πατσαλίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία, 8 Σεπτεμβρίου 1954. Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή από την 1.11.2002. Aνέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών στις 15.12.2002 και μέχρι τις 28.2.2003 εκτελούσε παράλληλα και καθήκοντα Διευθυντή Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, θέση που κατείχε από τις 12.3.2001.

Το 1981 διορίστηκε Οικονομικός/Στατιστικός Λειτουργός, Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών στο Υπουργείο Οικονομικών και ακολούθως, Οικονομικός Λειτουργός το 1983, Οικονομικός Λειτουργός Α΄ το 1988 και Ανώτερος Οικονομικός Λειτουργός το 1991 στο Υπουργείο Οικονομικών.

Την περίοδο 1996-2001 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα με τα καθήκοντα του Γ.Δ του Υπουργείου Οικονομικών, διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Άμυνας (4.6.2010 - 14.11.2010) και απο τις 12.04.2018 είναι και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ).

Συμμετείχε σε διάφορους οργανισμούς και Διοικητικά Συμβούλια τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό διατελώντας:


  · Μέλος του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης 14.11.1991 – 13.5.1998

  · Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Διυλιστηρίου 22.6.1994 – 30.10.2001

  · Πρόεδρος Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου 24.10.1997 – 31.12.2013

  · Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών 22.12.1999 – 10.6.2003

  · Επίτροπος στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου 16.7.2003 – σήμερα

  · Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως 17.12.2003 – 24.2.2005

  · Αντιπρόεδρος των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών των Κυπριακών Αερογραμμών 9.12.2004 – 22.9.2008

  · Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών 28.3.2007 – 18.07.2010

  · Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών 19.7.2010 - 16.12.2010

  · Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) 23.10.2013 - 30.06.2016

  · Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Digimed Communications Ltd 29.10.2013 - 30.06.2016

  · Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA (HELLAS) 29.10.2013 - 30.06.2016

  · Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bestel Communications Ltd Ltd 29.10.2013 - 30.06.2016

  · Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου καθώς και του Ταμείου Συντάξεων και Χορηγημάτων Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 24.10.2013 - 30.06.2016

  · Αν. Διοικητής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, για την Κύπρο (EBRD) 16.12.2002 – σήμερα

  · Αν. Διοικητής της Διεθνούς Τράπεζας, για την Κύπρο 16.12.2002 – σήμερα

  · Έκπρόσωπος στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) 7.6.2010 - σήμερα

  · Αν. Διοικητής στο Συμβούλιο Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) 8.10.2012 - σήμερα

  · Εκπρόσωπος της Κύπρου στο Δ.Σ της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης 16.12.2012 – σήμερα

  · Μέλος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC) του Συμβουλίου της Ευρώπης 2004 - 2013


Συμμετείχε σε διάφορα Παγκόσμια και άλλα Συνέδρια όπως το «EU Arab World Summit Partners for Growth and Development», Αθήνα 3 -4 Νοεμβρίου 2016, όπου εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμμετείχε σε πάνελ με θέμα: «The European-Arab Partnership Shifting to a New Paradigm».

Κατέχει Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακό Οικονομικών -London University

Είναι νυμφευμένος και έχει μια κόρη.


CSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.