Κυπριακή Δημοκρατία
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Γενικός Διευθυντής

Φωτογραφία Γενικού Διευθυντή

Κ. Γιώργος Γεωργίου

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Επιδίωξή μας είναι να σας παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση για τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης και έγκυρη ενημέρωση για τα διάφορα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας.

Ο ρόλος της Γενικής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (πρώην Γραφείο Προγραμματισμού) έχει επανακαθοριστεί με διευρυμένο ρόλο και ευρύτερη αποστολή μετά και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Μάιο του 2013. Αποστολή μας η προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και τη διασφάλιση και βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και Προγράμματα, για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Μνημονίου Συναντίληψης, την παρακολούθηση του Κυβερνητικού Προγράμματος, την Ευρώπη 2020, την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας και τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό.

Η προσπάθεια μας για τη συνεχή βελτίωση της ιστοσελίδας μας θα είναι διαρκής και για το λόγο αυτό σημειώνουμε την ανάγκη για αμφίδρομη επικοινωνία, για τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις.

Ευχαριστώ.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Βιογραφικό σημείωμα.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 336,44Kb)

CSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.