Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), βάσει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα:

  • Ενεργεί ως Εθνική Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.79.735 και ημερ. 17/11/2015)
  • Ενεργεί ως Εθνική Αρχή για την εφαρμογή του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.788 και ημερ. 23/04/2014 και με αρ 86.157 και ημερ. 13/11/2018 αντίστοιχα)
  • Ενεργεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους Μηχανισμούς ΕΟΧ-Νορβηγίας και Ελβετίας (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.019 και ημερ. 23/05/2005)
  • Συντονίζει τις δραστηριότητες και τη διάδοση της πληροφόρησης και ενημέρωσης στους πολίτες για την εξασφάλιση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. τα οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την οικονομική βοήθεια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.141 και ημερομηνία 24 Μαΐου 2013)
  • Ετοιμάζει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, σε συνεργασία / συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 89.919 και ημερομηνία 21/08/2020)
  • Ενεργεί σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Συντονιστική Ομάδα / Γραμματεία του νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης στα πλαίσια του καθορισμού της στρατηγικής και της ευρύτερης πολιτικής για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 90.370 και ημερομηνία 13/11/2020)
  • Συμμετέχει στην παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων που εξαγγέλλονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας (σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ) (προσχέδιο Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 03/02/2021)

Go

Δ

ΤΤΠΠΣΚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ
Διαρθωτικά Ταμεία
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
e-Procurement
Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο
Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.
SMOKE FREE CYPRUS