Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.141 και ημερομηνία 24 Μαΐου 2013, ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με:
(α) τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και Προγράμματα, όπως τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, τα οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την οικονομική βοήθεια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία.
(β) την ανάπτυξη και οριζόντια θέματα, όπως η Έρευνα, η Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, η Δια Βίου Μάθηση, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Στρατηγική "Ευρώπη 2020".


Go

Δ

ΤΤΠΠΣΚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ
Διαρθωτικά Ταμεία
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
e-Procurement
Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο
Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.
SMOKE FREE CYPRUS
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων