Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.141 και ημερομηνία 24 Μαΐου 2013, ασχολείται με θέματα που έχουν σχέση με:
(α) τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και Προγράμματα, όπως τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία, τα οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την οικονομική βοήθεια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία.
(β) την ανάπτυξη και οριζόντια θέματα, όπως η Έρευνα, η Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, η Δια Βίου Μάθηση, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Στρατηγική "Ευρώπη 2020".


Go

Δ

ΤΤΠΠΣΚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center
Διαρθωτικά Ταμεία
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
e-Procurement
Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112
Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.