Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔ Ανάπτυξης), (τέως Γενική Διεύθυνση Ευρωπαικών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης), βάσει σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τα ακόλουθα:

  • Ενεργεί ως Εθνική Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.79.735 και ημερ. 17/11/2015)
  • Ενεργεί ως Εθνική Αρχή για την εφαρμογή του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.788 και ημερ. 23/04/2014 και με αρ 86.157 και ημερ. 13/11/2018 αντίστοιχα)
  • Ενεργεί ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τους Μηχανισμούς ΕΟΧ-Νορβηγίας και Ελβετίας (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 62.019 και ημερ. 23/05/2005)
  • Συντονίζει τις δραστηριότητες και τη διάδοση της πληροφόρησης και ενημέρωσης στους πολίτες για την εξασφάλιση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα. τα οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα και την οικονομική βοήθεια από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.141 και ημερομηνία 24 Μαΐου 2013)
  • Ετοιμάζει το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, σε συνεργασία / συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 89.919 και ημερομηνία 21/08/2020)
  • Ενεργεί σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως Συντονιστική Ομάδα / Γραμματεία του νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης στα πλαίσια του καθορισμού της στρατηγικής και της ευρύτερης πολιτικής για την προώθηση και υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 90.370 και ημερομηνία 13/11/2020)
  • Συμμετέχει στην παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων που εξαγγέλλονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας (σύστημα ΕΞΑΝΤΑΣ) (προσχέδιο Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 03/02/2021)


- 29/09/2022 Εκδήλωση για την Παρουσίαση και Έγκριση του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»
 
- 20/08/2021 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
- 02/07/2021 Συνέντυξη Γενικού Διευθυντή ΓΔ ΕΠΣΑ στην εφημερίδα Vestnik Kipra_ "Sustainable and prosperous environment for everyone”
 
- 30/06/2021 Συνέντευξη Γενικού Διευθυντή ΓΔ ΕΠΣΑ στην Εφημερίδα Αλήθεια_Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 
- 30/06/2021 Συνέντευξη επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου Θεοδόση Τσιόλα στο τεύχος Ιανουαρίου 2020 του περιοδικού IN Business
 
- 30/06/2021 Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή ΓΔ ΕΠΣΑ στην τελετή εγκαινίων του κτιρίου που θα στεγάσει το Solidarity Hub, Solidarity Network Nicosia
 
- 30/06/2021 Χαιρετισμός Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόση Τσιόλα στο 2ο Συνέδριο CYPRUS CSR in ACTION 2021
 
- 18/06/2021 Χαιρετισμός του Γενικού Διευθυντή στην Τελετή «Κατάθεσης Θεμέλιου Λίθου» για την ανέγερση της Α’ Φάσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού
 
- 17/06/2021 Τελετή Έναρξης Erasmus+ 2021-2027 - Ομιλία Γενικού Διευθυντή ΓΔ ΕΠΣΑ
 
- 20/05/2021 Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 
- 20/05/2021 Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον Υπουργό Οικονομικών, 19 Μαΐου 2021
 
- 20/05/2021 Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 17 Μαΐου 2021
 
- 20/05/2021 Υποβολή του Εθνικού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 17 Μαΐου 2021
 
- 02/04/2021 Διαδικτυακή έρευνα ως προς την ανάδειξη, προώθηση και εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Κύπρο
 
- 16/12/2020 Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ
 
- 05/05/2020 Πληροφόρηση από την Ευρωπαική Επιτροπή για τον Κορονοϊό
 
- 08/01/2020 Συμβολή της ΓΔ ΕΠΣΑ στην εκστρατεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού για την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα»
 


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΓΔ Ανάπτυξης

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS