ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Ποιά είναι η διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης;
2. Δυσκολία εντοπισμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ανά θέμα για κάθε σχετικό ΜΚΟ και ανάγκη ύπαρξης ομάδας για παροχή ενημέρωσης και απάντηση ερωτήσεων
3. Δυσκολία στην κατανόηση και συμπλήρωση των αιτήσεων, ανάγκη ύπαρξης Επιτροπής που να βοηθά στη συμπλήρωση εντύπων για τα ανταγωνιστικά Προγράμματα και ανάγκη για διοργάνωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου για τη συγγραφή των προτάσεων και για project management1. Ποιά είναι η διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης;

Η Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης είναι: Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1409 Λευκωσία, Κύπρος
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

2. Δυσκολία εντοπισμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ανά θέμα για κάθε σχετικό ΜΚΟ και ανάγκη ύπαρξης ομάδας για παροχή ενημέρωσης και απάντηση ερωτήσεων

Για διευκόλυνση των πολιτών αναφορικά με τον εντοπισμό των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που είναι ανοικτά ανά πάσα στιγμή και για την όσο το δυνατό καλύτερη εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας για χρηματοδότηση που υπάρχει, δημιουργήθηκε από τη ΓΔ ΕΠΣΑ η διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων η οποία λειτούργησε το Μάρτιο του 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fundingprogrammesportal.gov.cy και η οποία ενημερώνεται καθημερινά από τους λειτουργούς της ΓΔ ΕΠΣΑ με όλες τις προσκλήσεις που προκηρύσσονται, για υποβολή προτάσεων και πιθανή εξασφάλιση χρηματοδότησης. Η Πύλη περιλαμβάνει σφαιρική ενημέρωση για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, αφού οι προσκλήσεις που δημοσιεύονται εκεί προκηρύσσονται τόσο στα πλαίσια Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων (δηλαδή αυτά που προκηρύσσονται και αξιολογούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (δηλαδή που συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια που κατανέμονται στην Κύπρο από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους), όσο και Εθνικών Προγραμμάτων (που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και προκηρύσσονται από δημόσιες Υπηρεσίες). Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην Πύλη Ενημέρωσης, επιλέγοντας τις θεματικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν, ώστε να ενημερώνονται εβδομαδιαίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email alerts) κάθε φορά που προκηρύσσονται νέες προσκλήσεις στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

3. Δυσκολία στην κατανόηση και συμπλήρωση των αιτήσεων, ανάγκη ύπαρξης Επιτροπής που να βοηθά στη συμπλήρωση εντύπων για τα ανταγωνιστικά Προγράμματα και ανάγκη για διοργάνωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου για τη συγγραφή των προτάσεων και για project management

Αναφορικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων των αιτήσεων για συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα, παρά τη δυσκολία για παροχή συμβουλών από τους λειτουργούς της ΓΔ ΕΠΣΑ σε προσωπικό επίπεδο για κάθε αίτηση και πρόγραμμα που υπάρχει, δίνεται μέσω της Πύλης η απαραίτητη ενημέρωση για εντοπισμό των εθνικών σημείων επαφής για κάθε πρόγραμμα, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επικοινωνήσουν απευθείας με τους αρμόδιους λειτουργούς και τις υπηρεσίες που αποτελούν τα εκάστοτε εθνικά σημεία επαφής και γνωρίζουν καλύτερα τα προγράμματα, για εξασφάλιση καθοδήγησης όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα, η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει σκοπό να διοργανώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια για τη συγγραφή προτάσεων για τα ανταγωνιστικά προγράμματα, καθώς και για παροχή συμβουλών αναφορικά με το στάδιο της διαχείρισης έργου (project management), ώστε να μπορέσει να παρέχει στήριξη και στον τομέα αυτό.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας


_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών