Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Νέα / Ανακοινώσεις


Διαδικτυακή έρευνα ως προς την ανάδειξη, προώθηση και εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στην Κύπρο


Η ΓΔ ΕΠΣΑ διοργανώνει έρευνα με σκοπό τη συμβολή στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Κύπρο. Δώστε τη δική σας άποψη, απαντώντας στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο, για τους ΣΒΑ που θεωρείτε πιο σημαντικούς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Κύπρο αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας σας.


Το σύντομο ερωτηματολόγιο εδώ: https://bit.ly/3dgcOhp


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS