ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Η δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility-RRF) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο της ΕΕ, που στόχο έχει την παροχή άμεσης οικονομικής υποστήριξης στα κράτη μέλη μετά την κρίση του covid-19. Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει σε μια συνεκτική δέσμη τις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του για τα έτη 2021-2023, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026. Το Σχέδιο θα πρέπει να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις Ανά Χώρα Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2019 και 2020 καθώς και στις εθνικές στρατηγικές, με έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Βρείτε το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εδώ


_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών