Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Η δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility-RRF) αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο της ΕΕ, που στόχο έχει την παροχή άμεσης οικονομικής υποστήριξης στα κράτη μέλη μετά την κρίση του covid-19. Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει σε μια συνεκτική δέσμη τις μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του για τα έτη 2021-2023, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026. Το Σχέδιο θα πρέπει να συνεισφέρει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις Ανά Χώρα Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έτη 2019 και 2020 καθώς και στις εθνικές στρατηγικές, με έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Βρείτε το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εδώ
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Guidance Part 1.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 901,17Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Guidance Part 2.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 618,46Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat RRF regulation.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1215,84Kb)

No documents found


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS