Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους


Παραχώρηση δωρεάν προγεύματος σε άπορους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης


Φορέας υλοποίησης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)
Διαθέσιμος προϋπολογισμός: €568.000

Αιτιολόγηση και Στρατηγικός Στόχος Δράσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μετά τη διαπίστωση πως συνεπεία της οικονομικής κρίσης πολλοί μαθητές δεν παίρνουν πρόγευμα πριν η μετά την άφιξη τους στο σχολείο, γεγονός το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοσή τους και να συμβάλει στη δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων θλίψης, να οδηγήσει σε απομόνωση αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και του κοινωνικού αποκλεισμού τους, προχώρησε στην εφαρμογή Προγράμματος Παροχής Δωρεάν Προγεύματος σε Άπορους Μαθητές.

Οι επωφελούμενοι άποροι μαθητές επιλέγονται σε επίπεδο σχολείου από θεσμοθετημένη επιτροπή στη βάση διαδικασίας και κριτηρίων τα οποία καθορίζονται από το οικείο Υπουργείο και καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το κόστος υλοποίησης του Προγράμματος καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από ιδιώτες δωρητές, άτομα ή και επιχειρήσεις/οργανισμούς. Για τη σχολική χρονιά 2016-2017, το κόστος ανήλθε σε 2.4 εκ. Ευρώ περίπου για την σίτιση 13.000 περίπου μαθητών, το οποίο καλύφθηκε εν μέρει (54%) από τον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο από ιδιωτικές χορηγίες οι οποίες όμως από το 2017, έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 450.000 Ευρώ, ενώ η εκτίμηση του αρμόδιου Υπουργείου είναι ότι θα συνεχίσουν να μειώνονται κατά τα επόμενα χρόνια. Η συνεισφορά του ΤΕΒΑ στο Πρόγραμμα είναι συμπληρωματική και επιπλέον του Κρατικού Προϋπολογισμού και δεν αντικαθιστά δημόσιες δαπάνες που γίνονται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος λόγω της ενίσχυσης από το ΤΕΒΑ.

Συνεπώς, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους έχοντας Στρατηγικό Στόχο να περιορίσει τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού στο άμεσο μέλλον, μέσω της μείωσης των χαμηλής μίσθωσης επαγγελμάτων συνέπεια της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αφού τα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν ψηλά επίπεδα ανεργίας σε χαμηλής μίσθωσης και μόρφωσης επαγγέλματα, αποφάσισε την στήριξη του εν λόγω Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η δράση αφορά την ενίσχυση του εν λόγω προγράμματος που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και αφορά στην καθημερινή παροχή δωρεάν προγεύματος σε όλους τους άπορους μαθητές που φοιτούν στη δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, περιλαμβανομένου και του βασικού κορμού του συστήματος Μαθητείας.

Περιγραφή Υλοποίησης

Οι επωφελούμενοι μαθητές παίρνουν το πρόγευμα τους από το κυλικείο του σχολείου τους, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές για αποφυγή κίνδυνου στιγματισμού και σεβασμό στην προσωπικότητα, ατομικότητα και ιδιωτικότητα τόσο των μαθητών όσο και των γονέων / κηδεμόνων. Η διαφορά είναι ότι οι επωφελούμενοι παίρνουν το πρόγευμά τους δωρεάν.

Καθορισμός προτύπων ποιότητας

Τα προϊόντα τα οποία πωλούνται από τα σχολικά κυλικεία καθώς και οι ανώτατες τιμές πώλησης τους καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων η οποία διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για σκοπούς υπολογισμού του κόστους του προγράμματος υπολογίζει κάθε χρόνο τον συνολικό αριθμό ημερών που οι μαθητές φοιτούν στα σχολεία. Η ανώτατη τιμή πώλησης των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πρόγευμα είναι €1 για την Δημοτική/Προδημοτική Εκπαίδευση, και €1.20 για τα Γυμνάσια και Λύκεια. Σύμφωνα με τα ποιο πάνω στοιχεία κόστους, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ισοδυναμεί με την παραχώρηση δωρεάν προγεύματος σε σχεδόν 2000 περίπου επωφελούμενους μαθητές κάθε χρόνο από το σύνολο των επωφελούμενων μαθητών, που ανέρχονται στους 13.000 περίπου. (Σημ: ο αριθμός μαθητών που λαμβάνουν δωρεάν πρόγευμα δυνατό να μεταβάλλεται).

Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω επιτροπή και την σύνθεση της υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/sk_keesk.html

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των άπορων μαθητών/μαθητριών αποτελεί αρμοδιότητα της Συμβουλευτικής Επιτροπής της κάθε σχολικής μονάδας. Η σύνθεση, αρμοδιότητες, και η λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών στην εκπαίδευση ορίζονται νομοθετικά από τον περί Σχολικών Εφορειών Νόμο.

Στη Συμβουλευτική Επιτροπή Σχολείου συμμετέχουν εκπρόσωποι του τοπικού Συνδέσμου Γονέων, του Διδακτικού Προσωπικού, της οικείας Σχολικής Εφορίας των μαθητών ενώ ανάλογα με την περίπτωση προσκαλούνται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινότητας ή και της Εκκλησίας.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πέραν από την κρίση τους, θα εξετάζουν και συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχουν συμφωνηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μετά από διαβούλευση του με τα εμπλεκόμενα μέρη (Stakeholders), και εκδοθεί σε εγκύκλιο του Υπουργείου. Τα κριτήρια αυτά είναι:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών είναι λήπτες ΕΕΕ ή άποροι/άνεργοι
β) Τα παιδιά είναι ορφανά και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
γ) Τα παιδιά ανήκουν σε μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες με οικονομικά προβλήματα
δ) Τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Με την ύπαρξη και χρήση των κριτηρίων, το έργο της επιλογής διευκολύνεται κατά πολύ, αφού οι εμπλεκόμενοι φορείς της κάθε σχολικής μονάδας θα έχουν και μια επιπρόσθετη επιβεβαίωση για την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών, και έτσι θα είναι πιο εύκολο να έχουν μια ορθή τελική επιλογή των μαθητών. Οι φορείς αυτοί είναι σε καλύτερη θέση από κάθε άλλο να εντοπίσουν τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών αφού είναι αυτοί που είναι πιο κοντά στους μαθητές και τις οικογένειες τους.

Οι πιο πάνω φορείς συμφωνούν και αποφασίζουν τελικά για το ποιοι μαθητές είναι άποροι και θα λαμβάνουν πρόγευμα κατά την σχολική χρονιά. Οι επιλεγόμενοι άποροι μαθητές καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ ο αριθμός τους επικαιροποιείται κάθε μήνα με την προσθήκη νέων μαθητών ή την διαγραφή αποχωρησάντων από το σύστημα.

No documents found
Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS