Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Νέα / Ανακοινώσεις


Προκήρυξη μιας (1) θέσης Λειτουργού / Συνεργάτη Έρευνας και Καινοτομίας με τους όρους Απασχόλησης Επιτόπιου Προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΡΟΚΥΡΗΞΗ_Επιτόπιο Προσωπικό.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟδηγίες για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑποδεκτά Τεκμήρια για την τεκμηρίωση γνώσης της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕιδικό Έντυπο_Αίτηση εργοδοτουμένων με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού.doc 1.pdf


CSR Conference “Reporting Corporate Responsibility and Sustainability”, Filoxenia Conference Center

Διαρθωτικά Ταμεία

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.