Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Εθνικά Μεταρρυθμιστικά ΠρογράμματαΤα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα της Κύπρου που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, βρίσκονται πιο κάτω.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2012..pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2015.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2016.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2017.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2018.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat NRP 2020.pdf


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων