Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους


Προίκα του ΜωρούΦορέας υλοποίησης: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διαθέσιμος προϋπολογισμός: €3.400.000


Περιγραφή Υλοποίησης

Όλα τα βασικά καταναλωτικά αγαθά τα οποία θα παραχωρηθούν στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος “Προίκα Νεογέννητου Παιδιού” εξασφαλίζονται μέσα από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διαδικασίες προμήθειας προϊόντων. Σε όλες τις περιπτώσεις των προσφορών, θα διασφαλίζεται ότι η ποιότητα και το κόστος τους θα είναι στο πλαίσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι ΥΚΕ, θα προβαίνουν στη διάγνωση/επιβεβαίωση των πραγματικών αναγκών τους για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά τα οποία περιλαμβάνονται στην “Προίκα του Νεογέννητου Παιδιού.”


Διανομή/Παράδοση προϊόντων

Η διανομή / παράδοση και συναρμολόγηση των προϊόντων γίνεται στην οικεία των επωφελούμενων οικογενειών.
Μεταξύ της ημερομηνίας που οι δυνητικά επωφελούμενες οικογένειες θα ενημερώσουν τις ΥΚΕ για τον επικείμενο τοκετό και μέχρι την παραλαβή των εν λόγω αγαθών, έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από ενημερωτικές δράσεις με τις οποίες θα μπορούσαν να βοηθηθούν για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε μόνιμη ή σε είτε έκτακτη βάση, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού τους.


Κριτήρια επιλογής

Η πληροφόρηση/επιβεβαίωση αναφορικά με τα επωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) η οποία είναι αρμόδια για την διαχείριση των αιτήσεων και την παραχώρηση του Ε.Ε.Ε.

Τα επωφελούμενα παιδιά θα ανήκουν σε:
(α) Οικογενειακή μονάδα που είναι δικαιούχος ΕΕΕ ή

(β) Οικογένεια της οποίας η αίτηση για λήψη ΕΕΕ απορρίφθηκε επειδή:

i) Δεν ικανοποιούσε το κριτήριο της συνεχούς μόνιμης διαμονής στην Κύπρο για περίοδο 5 χρόνων.
ή/και
ii) Τα εισοδήματα της ήταν οριακά πιο πάνω από αυτά που καθορίζονται στον σχετικό Νόμο ως ανώτατα όρια, ή

(γ) Οικογένειες που σύμφωνα με κοινωνική έκθεση αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υλικής στέρησης.

Η απόφαση για επιλογή των επωφελούμενων λαμβάνεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), σύμφωνα με τα στοιχεία που θα της αποστέλλονται από την ΥΔΕΠ για κάθε οικογενειακή μονάδα που έχει αποταθεί ενώπιον της για παροχή Ε.Ε.Ε. και ενημερώσει τις ΥΚΕ για πιθανή ημερομηνία τοκετού από 1.1.2017 και έπειτα.

Οι ΥΚΕ, ως φορέας υλοποίησης, έχουν δημοσιοποιήσει σε συνεργασία με την ΥΔΕΠ τη λειτουργία του Προγράμματος, καλώντας τους επωφελούμενους όπως ενημερώσουν τις ΥΚΕ για την πιθανή ημερομηνία τοκετού, για σκοπούς έγκαιρου και αποτελεσματικού προγραμματισμού.

No documents found
Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS