ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα / Ανακοινώσεις


Νέο Ταμείο των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία. Με αυτό το Ταμείο η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία στηρίζουν τις Ευρωπαϊκές διασυνοριακές και διακρατικές πρωτοβουλίες. Η Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, έχει προθεσμία μέχρι την 1η Ιουλίου 2018.


www.eeagrants.org/regionalcooperationΠίσω


_______________________________________________
© 2014 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης