Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Νέα / Ανακοινώσεις


Νέο Ταμείο των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία. Με αυτό το Ταμείο η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία στηρίζουν τις Ευρωπαϊκές διασυνοριακές και διακρατικές πρωτοβουλίες. Η Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, έχει προθεσμία μέχρι την 1η Ιουλίου 2018.


www.eeagrants.org/regionalcooperation


Διαρθωτικά Ταμεία

Ευρωεκλογές 26 Μαίου 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.