Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Νέα / Ανακοινώσεις


Νέο Ταμείο των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας για Περιφερειακή Συνεργασία. Με αυτό το Ταμείο η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία στηρίζουν τις Ευρωπαϊκές διασυνοριακές και διακρατικές πρωτοβουλίες. Η Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, έχει προθεσμία μέχρι την 1η Ιουλίου 2018.


www.eeagrants.org/regionalcooperation


Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερίδες για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων