Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Νέα / Ανακοινώσεις


Συνέδριο και Εργαστήρι με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2019


Η ΓΔ ΕΠΣΑ, αρμόδια Υπηρεσία για διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ, συνδιοργανώνουν Εργαστήρι και Συνέδριο με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «European Social Economy Regions» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του έργου INNOVENTER, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan Med.

Η πρωτοβουλία «European Social Economy Regions (ESER)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία αποτελεσματικών συμπράξεων και δικτύων μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων της κοινωνικής οικονομίας για την προώθηση της προστιθέμενης αξίας και των οφελών της κοινωνικής οικονομίας. Δίνει επίσης στους σχετικούς φορείς μια μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους στο συγκεκριμένο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο INNOVENTER έχει αναπτύξει ένα αναλυτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούμενο από 15 ενότητες ειδικά σχεδιασμένες για κοινωνικούς επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους (περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα https://innoventer-cyprus.eu/).

Το Συνέδριο «Το Οικοσύστημα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Παραδείγματα και Καλές Πρακτικές» θα διεξαχθεί στις 3/12/19, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία, και θα παρέχει μια ανασκόπηση στις εξελίξεις που αφορούν στο οικοσύστημα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο και την ΕΕ, ενώ θα παρουσιαστούν παραδείγματα και καλές πρακτικές κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το εκπαιδευτικό Εργαστήρι «INNOVENTER – Δεξιότητες Κοινωνικού Επιχειρηματία» θα διεξαχθεί στις 2/12/19, και θα πραγματοποιηθεί κυρίως στην Ελληνική.

Tο πρόγραμμα του Συνεδρίου και το πρόγραμμα του Εργαστηρίου επισυνάπτονται πιο κάτω.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΣΥΝΕΔΡΙΟ_GR_Agenda_ESER 2019_Innoventer_3Dec2019.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ_GR_Agenda_2Dec2019.docx


Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Διαρθωτικά Ταμεία

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ημερίδες για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

e-Procurement

Προεδρία - Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων