ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χορηγίες Ελβετίας


Χρήσιμες Διασυνδέσεις
  • Ελβετική Συνεισφορά στην Κύπρο
http://www.swiss-contribution.admin.ch/cyprus/en/Home

  • Πρεσβεία της Ελβετίας (Λευκωσία)
nic.vertretung@eda.admin.ch

  • Ελβετική Συνεισφορά Main Page
http://www.contribution-enlargement.admin.ch

  • Ελβετική Υπηρεσία Ανάπτυξης και Συνεργασίας
http://www.sdc.admin.ch

  • Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων
http://www.seco-cooperation.admin.ch/index.html?lang=en

  • Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/kepa42_gr/kepa42_gr?OpenDocument

  • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/C7A163D7694E27B5C2257A30001EEF22?OpenDocument
No documents found
Πίσω

_______________________________________________
© 2014 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών