Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Χορηγίες Ελβετίας


Χρήσιμες Διασυνδέσεις

  • Ελβετική Συνεισφορά στην Κύπρο
http://www.swiss-contribution.admin.ch/cyprus/en/Home

  • Πρεσβεία της Ελβετίας (Λευκωσία)
nic.vertretung@eda.admin.ch

  • Ελβετική Συνεισφορά Main Page
http://www.contribution-enlargement.admin.ch

  • Ελβετική Υπηρεσία Ανάπτυξης και Συνεργασίας
http://www.sdc.admin.ch

  • Κρατική Γραμματεία Οικονομικών Υποθέσεων
http://www.seco-cooperation.admin.ch/index.html?lang=en

  • Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/kepa/kepa_new.nsf/kepa42_gr/kepa42_gr?OpenDocument

  • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/C7A163D7694E27B5C2257A30001EEF22?OpenDocument
No documents found


Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαρθωτικά Ταμεία

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

e-Procurement

Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο

Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.

SMOKE FREE CYPRUS