Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Ηεμρολόγιο Εκδηλώσεων


Τελετή Έναρξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 - 29/04/2015


Προσκαλείστε στην Τελετή Έναρξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, την περίοδο 2014-2020. Η Τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 και ώρα 8:30 πμ, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. Την κήρυξη της έναρξης των Προγραμμάτων πρόκειται να αναγγείλει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Την Τελετή Έναρξης θα συνοδεύει Έκθεση Φωτογραφίας έργων που υλοποιήθηκαν με τη συγχρηματοδότηση των Ταμείων της ΕΕ την περίοδο 2007-2013. Μετά την ολοκλήρωση της Τελετής, θα λειτουργήσουν Περίπτερα Ενημέρωσης για παροχή αναλυτικής πληροφόρησης και καθοδήγησης προς τους ενδιαφερόμενους, όσον αφορά συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια Κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η επίσημη Πρόσκληση επισυνάπτεται. Παρακαλώ εάν ενδιαφέρεστε να παρευρεθείτε όπως μας ενημερώσετε στο τηλ. 22391000.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat INVITATION.pdfΚατεβάστε το αρχείο Acrobat CSR CONFERENCE Programme.pdf
Go

Δ

ΤΤΠΠΣΚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Διαρθωτικά Ταμεία
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
e-Procurement
Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο
Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.
SMOKE FREE CYPRUS