Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών

Ηεμρολόγιο Εκδηλώσεων


Ετήσια Εκδήλωση του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED - 16/10/2014


Το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED σας προσκαλεί στην Ετήσια του Εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση απευθύνεται στους δικαιούχους του Προγράμματος από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο στόχος της εκδήλωσης είναι τριπλός:
  1. Προβολή των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
  2. Αναφορά στο μελλοντικό Πρόγραμμα MED.
  3. Συμπληρωματικότητα του Προγράμματος MED με τα Εθνικά Προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η σχετική πρόσκληση επισυνάπτεται για ενημέρωση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.programmemed.eu/index.php?id=15898.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε εγκαίρως τη συμμετοχή σας (μέσω ηλεκτρονικής υποβολής http://www.programmemed.eu/index.php?id=15905) καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος (90).


Go

Δ

ΤΤΠΠΣΚ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Σχέδιο Δημοσίευσης ΓΔ ΕΠΣΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Διαρθωτικά Ταμεία
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
e-Procurement
Έρευνα και Καινοτομία στην Κύπρο
Ενιαίος Ευρωπαικός Αριθμός Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης - 112
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρωμή Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω διαδικτύου.
SMOKE FREE CYPRUS